Hải Phòng bổ sung hơn 800 tỷ đồng đầu tư công cho 2 huyện sắp nâng cấp đô thị.

117 lượt xem

An Dương và Thuỷ Nguyên là hai huyện dự kiến đến 2025 sẽ thành lập đơn vị hành chính cấp quận và thành phố trực thuộc thành phố, được Hải Phòng bố trí bổ sung thêm hơn 814 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021-2025…

Huyện Thuỷ Nguyên được bổ sung hơn 427 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để thêm nguồn lực đầu tư nâng cấp thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng vào năm 2025
Huyện Thuỷ Nguyên được bổ sung hơn 427 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 để thêm nguồn lực đầu tư nâng cấp thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng vào năm 2025

Kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Hải Phòng khoá 16 đã thông qua nghị quyết bổ sung vốn đầu tư công hơn 814 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 cho hai huyện An Dương và Thuỷ Nguyên là những huyện dự kiến sẽ thành lập đơn vị hành chính cấp quận và thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng vào năm 2025.

Theo đó, mục tiêu phân bổ, bổ sung ngân sách cho hai huyện này có thêm nguồn lực đầu tư công các hạng mục giao thông, đô thị, xã hội để huyện Thuỷ Nguyên đạt tiêu chí đô thị loại 3 (thành phố trực thuộc thành phố), huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính cấp quận vào năm 2025.

Cụ thể, huyện An Dương được bố trí bổ sung hơn 387 tỷ đồng, đưa tổng số vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 của huyện này từ hơn 860 tỷ đồng lên hơn 1.156 tỷ đồng. Huyện Thuỷ Nguyên được phân bổ, bổ sung thêm hơn 427 tỷ đồng, đưa tổng số vốn đầu tư công được phân bổ của huyện này giai đoạn 2021 – 2025 từ hơn 1.021 tỷ đồng lên hơn 1.448 tỷ đồng.

Với việc phân bổ, bổ sung vốn đầu tư công cho hai huyện An Dương và Thuỷ Nguyên, tổng vốn đầu tư công tại 15 quận huyện của Hải Phòng giai đoạn 2021- 2025 đã tăng từ hơn 9.514 tỷ đồng lên hơn 10.328 tỷ đồng. Trong đó, hai huyện An Dương và Thuỷ Nguyên được phân bổ hơn 2.605 tỷ đồng, chiếm hơn 25% tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mà Hải Phòng phân bổ cho các quận huyện.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND TP. Hải Phòng đã quyết nghị phân bổ, bổ sung 128 tỷ đồng ngân sách thành phố để hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn thuộc Công an TP. Hải Phòng.

Như vậy, tổng số vốn đầu tư công được HĐND TP. Hải Phòng khoá 16 phân bổ, bổ sung tại kỳ họp thứ 13 là hơn 942 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư công bổ sung được lấy từ nguồn dự phòng vốn đầu tư công trung hạn chưa phân bổ của thành phố. Cụ thể, nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 chưa phân bổ của Hải Phòng là hơn 2.151 tỷ đồng. Sau khi phân bổ, bổ sung, vốn đầu tư công trung hạn chưa phân bổ của Hải Phòng còn lại hơn 1.208 tỷ đồng.

Nguồn: Vneconomy

    Tin cùng chuyên mục